Reklama
Jesioniki Jesioniki Jesioniki
Hornę SmokovecHornę SmokovecHornę Smokovec


Górny Smokowiec (Hornę Smokovec)


Górny Smokowiec (Hornę Smokovec) jest najmłodszym z czterech Smokovców. Jego powstanie datuje siê na trzydzieste lata 20. stulecia. W gminie znajduje siê kilka sanatorium, do najbardziej znanych hoteli należy hotel Bellevue i hotel Sport. Aż w roku 1938 gmina otrzymała współczene imiê Górny Smokowiec, lecz Piêkny Widok (Pekná Vyhliadka), co jest jej zachodzia czêœæ, do dziœ zachowała swoje pierwotne imiê. Gmina ta jest nastawiona głównie na usługi wczasowe, turystom oferuje kilka domów zdrowia oraz sklepów.
 

  Zakwaterowanie Górny Smokowiec
  Zakwaterowanie Stary Smokowiec
1 km
  Zakwaterowanie Nowy Smokowiec
2 km
 

TOPlist